Månad: september 2014

Varmt välkommen till FRIS nya hemsida!

Välkommen till FRIS nya hemsida! Ett av årets stora teman för FRIS är informationsverksamheten, som vid sidan av musikfesten Muntur har fört med sig en förnyelse av förbundets webbplats. Hemsidan är en av de viktigaste kommunikationskanalerna för FRIS och dess

Top