Månad: mars 2015

Mjöd och struvor 2015-05-01

Hembakade struvor och hembryggt mjöd inmundigas traditionell i Bubblan den 1 maj. Se Våra evenemang för detaljerad information

Memmaträff 2015-03-28

Se Våra evenemang för detaljerad information

Aktuellt från Sveriges riksdag: Behandling pågår av motionen om finlandssvenskarna i Sverige

Just nu pågår i Sveriges riksdags Konstitutionsutskott, KU, behandlingen av en motion av Kerstin Lundgren (c) med syfte att ge även oss finlandssvenskar i Sverige status som nationell minoritet. Motionen har nummer 2014/15:539 och kan läsas här. FRIS har delgett

Top