Månad: november 2015

*VINNARNA* i FRIS finlandismtävling Bokmässan 2015

10-i-topplistan har korats och lottats fram bland över 150 bidrag som alla är i goda böcker* … … Finlandssvensk slang och dialekt låter rätt, men är inte alltid så lätt. Många hujsiga svar vi fått, ej alla håller i vått

Interpellation om finlandssvenskarnas ställning i Sverige inlämnad

Idag den 13 november har den centerpartistiska riksdagsledamoten Kerstin Lundgren inlämnat en interpellation till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om finlandssvenskarnas ställning i Sverige. Därmed är minister Bah Kuhnke skyldig att svara såväl skriftligt som muntlig i kammaren inom

FRIS-Info Nr 2-2015

Varmt välkomna till höstens årets första FRIS-Info där du kan läsa mer om vad förbundet företagit sig i höst och om kommande planer. Du kan öppna informationsbrevet genom att klicka på länken: FRIS-Info 2-2015. Förflyttningen till sidan kan ta en

Top