Månad: april 2017

Årets Finlandssvenska Konstnär 2017 i Sverige

Finland fyller 100 år 2017. Jubileumsåret har temat ”Tillsammans”. Året till ära arrangerar FRIS (Finlandssvenskarnas riksförbund) i samarbete med Nyansen (Finlandssvenska kultur-föreningen) en bildkonsttävling ”Årets Finlandssvenska Konstnär 2017” och i samband med den ”Publikens Finlandssvenska Favoritkonstnär 2017”. Syftet med tävlingen,

Utredning om finlandssvenskarnas ställning i Sverige

En utredning om finlandssvenskarnas ställning i Sverige i förhållande till Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter förordas av Sveriges riksdag. Igår har sju av riksdagens åtta partier: S, M, Mp, C, V, L och KD beslutat bifalla motionerna av Kerstin

Glad påsk!

Glad påsk! Kansliet öppnar igen tisdagen den 18 april. Ha en skön helg 🙂  

Top