Svenska Åbolandsgillet i Stockholm om föreningen

Svenska Åbolandsgillet i Stockholm

Svenska Åbolandsgillet bildades år 1960 med syftet att ta tillvara de nyanlända åboländska ungdomarnas intressen, samt att även hjälpa dem tillrätta i sitt nya hemland.

Man behöver inte vara åbolänning för att bli medlem i föreningen.
Alla är Varmt Välkomna  att ha trevligt tillsammans med oss.


Om föreningen

Svenska Åbolandgillet grundades den 3:e april 1960. Dess första ordförande var Ragnar Granit, sedermera nobelpristagare i medicin.
Med Åboland menas i detta sammanhang de svensktalande områdena runt Åbo med omnejd, dvs. de sydvästra kustområdena inklusive skärgården och Kimito. Dock inte Åland, som ju har en egen förening.

Antalet medlemmar ökade snabbt och var som mest nästan 400 personer. Migrationen från Finland till Sverige var också som störst på 60-talet och föreningen blev en viktig framgångsfaktor för många av de finlandssvenska ungdomarnas integration i det svenska samhället.  Det var här man träffades, skapade nya sociala kontakter och fick tips om bostäder, arbeten och mycket annat som var helt avgörande för hur livet skulle komma att te sig i det nya hemlandet.

Föreningen hade alltså två viktiga roller, nämligen att vara en social instans där man kunde träffa sina landsmän och kvinnor, tala sin egen dialekt och att roa sig samt att förmedla viktig information och värdefulla erfarenheter om det svenska samhället till de nyanlända.

Dessa två huvudroller har förändrats över tiden och anpassats till medlemmarnas behov och önskemål. Idag emigrerar man inte till Sverige utan att både bostad och arbete är ordnat innan man flyttar. Många åker också till Sverige för att studera och blir kvar här efter att ha skaffat både jobb och familj.

Föreningen får inte längre så många nya unga medlemmar och medlemsantalet sjunker för varje år. Men, föreningen har kvar sin roll som social instans och en verksamhet som tilltalar de nyblivna pensionärerna. Vi kommer att fortsätta ha den rollen och att utveckla verksamheten i den takt som behoven och önskemålen förändras.

Föreningen har också inlett ett mycket lyckat samarbete med andra föreningar för att skapa underlag för större arrangemang. Detta är till gagn för alla parter då utmaningarna i föreningarna är ungefär de samma.  Det har också lyckligtvis medfört att alla är välkomna som medlemmar, inte bara åbolänningar.

 

Vår verksamhet

Vår verksamhet bygger i stor utsträckning på samarbete med Ålandsgillet och Nylandsgillet.
Detta gäller i första hand de större arrangemangen, som våra fester och de är:
Julfest, Vårfest och Höstfest
Huvudtemat på alla fester är middag med dans till orkester. Alla fester börjar med en välkomstdrink och ett kort mingel. Oftast har vi ingen programpunkt förutom lottdragningen och utdelning av vinster.
Julfesten är speciell och mycket populär då det är både luciatåg, julbord och jultomte.
Eftersom det är slutna fester måste man anmäla sig senast en vecka innan och det görs vanligtvis genom att sätta in inträdesavgiften på angivet Plusgirokonto.

Arrangemang helt i vår egen regi är bl.a.
Fredagsmys – en ”intellektuell 5-kamp” som alltid är på en fredag.
Denna aktivitet sägs ge abstinensbesvär. Vi har den 3-4 gånger per år.

  • Vi börjar kl. 14.00 med kaffe och kaka
  • Sedan blir det hjärngympa i lag om 4-6 personer
    – lösa kluriga uppgifter, rebus och ordlekar
    – tipsrunda
    -frågesport med 3 svarsalternativ
  • Middag ca kl. 18.00
  • Sällskapsspel, de flesta spelar kort

Anmälan om deltagande onsdagen innan.

Pocketklubben, som träffas en gång i månaden med nyligen lästa böcker att diskutera.
Gourméklubben, som träffas för att äta en litet mer exotisk middag.
Lunchgruppen, som träffas en gång i månaden på Hjälmaren vid Årsta torg för en gemensam lunch i trevligt sällskap.

Vi hinner inte med mer då vi också deltar i de andra föreningarnas arrangemang,
liksom de deltar i våra.

Top