Aktuellt från Sveriges riksdag: Behandling pågår av motionen om finlandssvenskarna i Sverige

Just nu pågår i Sveriges riksdags Konstitutionsutskott, KU, behandlingen av en motion av Kerstin Lundgren (c) med syfte att ge även oss finlandssvenskar i Sverige status som nationell minoritet. Motionen har nummer 2014/15:539 och kan läsas

.

FRIS har delgett utskottet sina synpunkter i ett

(klicka för att läsa) och återkommer efterhand med mer information.