Årets Finlandssvenska Konstnär 2017 i Sverige

Finland fyller 100 år 2017. Jubileumsåret har temat ”Tillsammans”. Året till ära arrangerar FRIS (Finlandssvenskarnas riksförbund) i samarbete med Nyansen (Finlandssvenska kultur-föreningen) en bildkonsttävling ”Årets Finlandssvenska Konstnär 2017” och i samband med den ”Publikens Finlandssvenska Favoritkonstnär 2017”.

Syftet med tävlingen, som arrangeras för första gången i Sverige, är att synliggöra finlandssvenska bildkonstnärer som bor och verkar i Sverige.

Deltagare

Alla i Sverige bosatta bildkonstnärer (såväl professionella som amatörer) med finlandssvensk bakgrund kan delta i tävlingen med alla konstarter inom bildkonsten – förutom videokonst. Konstverken får inte vara äldre än fem år. Konstnärerna deltar genom att sända in ansökan senast den 1 maj 2017.

Jurybedömning

Jury: Hanna Tapio, konsthistoriker; Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum och Humlan Lange, konstnär.

Juryn utser bland ansökningarna tre konstverk till publikomröstning, varav konstnären till ett av de tre konstverken är av juryn utsedd till Årets Finlandssvenska Konstnär.

Offentliggörande av Årets Finlandssvenska Konstnär och Publikens Finlandssvenska Favoritkonstnär

Offentliggörande av Årets Finlandssvenska Konstnär, juryns motivering och möjlighet till intervju med konstnären äger rum på bokmässan i Göteborg den 1 oktober. Årets Finlandssvenska Konstnär tilldelas ett diplom och ett stipendium på 5000 kr.

Offentliggörande av Publikens Finlandssvenska Favoritkonstnär äger rum på FRIS höstmöte i Sundsvall den 11 eller 12 november. Publikens Finlandssvenska Favoritkonstnär tilldelas ett diplom och ett stipendium på 1000 kr.

På FRIS hemsida www.fris.nu presenteras Årets Finlandssvenska Konstnär med juryns motivering och Publikens Finlandssvenska Favoritkonstnär.

Pressmeddelande

Kontakt

Projektledare Ulla Honkanen, Nyansen, ulla.b.honkanen@gmail.com