Barbro Allardt Ljunggren avtackades för sina insatser i minoritetsfrågan

Under FRIS senaste styrelsemöte den 19.11 avtackades förbundets tidigare ordförande Barbro Allardt Ljunggren för sina långvariga insatser för finlandssvenskarna i Sverige. Barbro Allardt Ljunggren har tillsammans med Sebastian Högnabba fungerat som representant för finlandssvenskarna i referensgruppen gällande utredningen om en stärkt minoritetspolitik.

Styrelsen fick ta del av en redogörelse över utredningens arbete samt en analys av dess konsekvenser. Efter det överräckte styrelsen en gåva som tack.

FRIS gratulerade även Barbro Allardt Ljunggren som fick ta emot Folktingets förtjänstmedalj på Svenska Dagen den 6.11.

Förbundet vill även tacka Sebastian Högnabba för sitt arbete med utredningen!

 

Taggar: , , ,