Bli medlem i en förening

Är du intresserad att bli medlem i en finlandssvensk förening?

Medlemskap i en, eller flera föreningar, innebär att du får ta del av föreningarnas verksamhet genom utskick, kan delta i arrangemangen och får tillfälle att umgås och trivas med nya landsmän och -kvinnor.

För medlemskap i en förening behöver vi följande obligatoriska uppgifter om dig:

Namn, Adress, Födelseår, Kön
Frivilliga uppgifter är: Telefonnummer, E-postadress

Som medlem i en förening samtycker du till att ovanstående uppgifter om dig registreras i vårt medlemsregister och behandlas enligt beskrivningen nedan.

Huvudsyftet med ett medlemsregister är att administrera ditt medlemskap och att nå dig med information om verksamheten.
Ange gärna din e-postadress för smidig och effektiv kommunikation.
Alla uppgifter om dig hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL).
Inga uppgifter lämnas ut till utomstående.
Registret är stängt och kan endast nås genom inloggning av behörig administratör.
Du blir fullvärdig medlem när medlemsavgiften har betalats in.
Du är medlem tills du själv begär utträde, eller slutar betala din medlemsavgift.

Som medlem i en förening är du också medlem i FRIS (Finlandssvenskarnas rikförbund i Sverige). FRIS är en stödjande centralorganisation för finlandssvenska föreningar i Sverige och har som syfte att främja finlandssvenskarnas intressen i Sverige och i Finland.

Du är varmt välkommen och vi ser fram emot att få dig som medlem i den eller de föreningar du väljer!

Här kan du göra din intresseanmälan:

OBS! Kom ihåg att skriva vilken förening du avser att bli medlem i.

Top