Delta i projektet Tur (och retur?)

Passa på att delta i ett projekt som FRIS ingår i tillsammans med Centret för Svenskfinland inom Migrationsinstitutet, Åbo Akademi och Svenska litteratursällskapet. Ge ditt bidrag till projektet genom att aktivt fylla i frågelistan Tur (och retur?). Syftet med projektet är att lära oss alla mer om den finlandssvenska emigrationen (och den eventuella immigrationen tillbaka till Finland). Följ länken:
http://fragelistor.sls.fi/fragelista/tur-och-retur/

Läs första artikeln i den fyradelade serien från Svensk Presstjänst som publiceras i olika finlandssvenska tidningar om projektet och om några finlandssvenska migranter t ex här: http://hbl.fi/nyheter/2015-12-21/783243/ovriga-norden-valkomnar-finlandssvenska-jobbare