Finlandssvenska kulturfonden i Sverige

Finlandssvenska kulturfonden i Sverige förvaltar två fonder, Tor Fors stipendiefond och Harry Holmströms stipendiefond.

Tor Fors stipendiefond

Syftet med fonden är att genom utdelning av stipendier erbjuda finlandssvenskar i Sverige, verksamma inom finlandssvenskt föreningsliv, studier i och kontakter med Finland inom kulturens område.

Ändamålet för vilket stipendiet begärs ska utförligt beskrivas i ansökan.  Stipendiet beviljas inte retroaktivt.  Det är värdefullt om referenser – särskilt om föreningstillhörighet – kan lämnas.  Redovisning för stipendiets användning skall ske senast ett år efter att det erhållits.

Ansökan görs på särskild blankett som kan rekvireras från stiftelsen (FSKS) på nedanstående adress;

Stiftelsen Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige (FSKS)

c/o Bodil Wiker-Åkerblom

Milröksvägen 8

SE- 14252 Skogås

Ansökan ska vara insänd senast  1 mars och skickas till stiftelsens sekreterare på ovanstående adress.

Mejladress;  bodil.wa@gmail.com

Harry Holmströms stipendiefond

Syftet med fonden är att främja finlandssvenskt kulturarbete i Sverige .  Instiftaren har särskilt angett att yrkesutbildning för unga ritare, grafiker och reklamtekniker ska stödjas.

Stipendier utdelas endast till enskilda och beviljas inte retroaktivt.  Redovisning av stipendiets användning ska ske inom ett år.

Ansökan görs på särskilt blankett som kan rekvireras från stiftelsen (FSKS) på nedanstående adress;

Stiftelsen Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige (FSKS)

c/o Bodil Wiker-Åkerblom

Milröksvägen 8

SE- 14252 Skogås

Mejladress;  bodil.wa@gmail.com

Ansökan ska vara insänd senast  1 mars och skickas till stiftelsens sekreterare på ovanstående adress.