Föreningsliv

FRIS medlemsföreningar är utspridda över Sverige från Skåne i söder till Umeå i norr. Föreningarnas syfte är att främja finlandssvensk kultur på lokalplanet, möjliggöra social samvaro och tillvarata sina medlemmars intressen.

FRIS understöder föreningslivet i våra medlemsföreningar ute i landet på olika sätt. Dels genom att erbjuda olika typer av medlemsservice och dels genom att dela ut olika typer av föreningsbidrag.

Mer information om våra medlemsföreningar hittar du här.

Top