FRIS-Info Nr 2-2015

Varmt välkomna till höstens årets första FRIS-Info
där du kan läsa mer om vad förbundet företagit sig
i höst och om kommande planer.

Du kan öppna informationsbrevet genom att klicka på
länken:

.
Förflyttningen till sidan kan ta en stund