FRIS kommenterar utredningen om finlandssvenskarnas ställning i Sverige

Idag den 15.11 släpptes utredningen om Finlandssvenskarnas ställning i Sverige.

FRIS kommenterar utredningen:

“Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) är naturligtvis besviket över att finlandssvenskarnas situation och ställning som en minoritetsgrupp i Sverige, även den här gången tillbakavisas. Vi kan inte tolka det på annat sätt än att vi fortsatt åsidosätts gentemot de 5 nationella minoriteter som tidigare fått erkännande, trots att även vi har långvarig relation med Sverige ur ett historiskt perspektiv. Finlandssvenskarna kommer från Finland och har en egen identitet som framförallt visas genom att det är det svenska språket som är modersmål men även av en egen kulturell framtoning.

FRIS har indirekt deltagit i utredningen genom att föreslå deltagare som ingått i referensgruppen för utredningen. Barbro Allardt Ljunggren och Sebastian Högnabba har deltagit och i utredningen finns ett särskilt yttrande (som FRIS även ställt sig bakom) som belyser finlandssvenskarnas situation och hur vi själva ser på vår ställning i Sverige gentemot de redan erkända minoriteterna.

Nu återstår remissförfarandet som sen leder till propositionen, så det är nog bara att avvakta ärendets gång. Vi kommer dock inte att ge upp utan oförtrutet kämpa vidare för att få ett erkännande som en samlad grupp med uttalad samhörighet, traditionella och kulturella särdrag, tydlig självidentifikation samt historiska och långvariga band med Sverige — de fyra kriterier som Sverige slagit fast ska gälla för att en grupp ska betraktas som nationell minoritet i Sverige.”

Här kan man läsa utredningens slutbetänkande. 

Taggar: , , , , ,