Historiaa ja taustatietoa

Muuttoliike tämän päivän Suomen ja Ruotsin välillä on pysynyt vilkkaana jo vuosisatojen ajan. Nyky-Suomen alueelta on jatkuvasti muutettu nyky-Ruotsin alueelle, ja liikehdintää on ollut myös toiseen suuntaan. Sekä suomenkielisten että ruotsinkielisten suomalaisten muuttovirta Ruotsiin kasvoi merkittävästi toisen maailmansodan jälkeen, mutta molemmilla kieliryhmillä on aiemmin mainituista syistä useita vuosisatoja kestänyt läsnäolo tämän päivän Ruotsissa.

Ruotsissa ei kerätä tilastotietoa eri kieliryhmistä, minkä takia on mahdotonta esittää tarkkoja lukuja maassa asuvien suomenruotsalaisten (tai suomenkielisten) määrästä. Arvioidaan, että noin 20-25 % toisen maailmansodan jälkeen Ruotsiin muuttaneista suomalaisista puhuu äidinkielenään ruotsia, mikä on suhteellisesti enemmän kuin ruotsinkielisten osuus Suomessa. Toisen maailmansodan jälkeen ainakin 70 000 suomenruotsalaista on muuttanut Ruotsiin. Tämä ryhmä jälkeläisineen on FRISin toiminnan perusta.

FRIS perustettiin vuonna 1969, mutta ensimmäiset paikallisosastot näkivät päivänvalon jo 1940-luvulla. Tätä nykyä FRIS koostuu 16:stä eri puolilla Ruotsia toimivasta jäsenyhdistyksestä – eteläisestä Skånen maakunnasta pohjoisen Uumajaan. Jäsenmäärämme on kaiken kaikkiaan noin 1 600. Kansliamme sijaitsee Tukholmassa.