Artiklar

Förtroendevalda

 

Styrelsemedlemmar, revisorer och valberedning väljs av årsmötet som är förbundets högsta beslutande organ.

 

Ordförandens och styrelseledamöternas mandattid är två år. Hälften av ledamöterna och suppleanterna väljs varje år.


Årsmötet ska hållas innan april månads utgång.

 

Gå vidare till uppgifter om styrelse, revisorer och valberedning genom att klicka på länkarna.