Interpellation om finlandssvenskarnas ställning i Sverige inlämnad

Idag den 13 november har den centerpartistiska riksdagsledamoten Kerstin Lundgren inlämnat en interpellation till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om finlandssvenskarnas ställning i Sverige. Därmed är minister Bah Kuhnke skyldig att svara såväl skriftligt som muntlig i kammaren inom bara några veckor.

Frågorna Kerstin Lundgren ställer till ministern är följande

Anser statsrådet att det är rimligt att Sverige delar in sverigefinländarna som tillhörande eller exkluderad från nationell minoritetsstatus utifrån vilken av de nationella språkgrupperna i Finland de en gång tillhört?

Ser statsrådet i likhet med Konstitutionsutskottet att det finns skäl som kan anföras för att finlandssvenskarna i Sverige ska betraktas som en nationell minoritet och i så fall vilka?

Är statsrådet beredd att ta initiativ till en förändring så att den nationella minoriteten blir Sverigefinländare, d v s finländare och dess ättlingar i Sverige, alternativt att Finlandssvenskarna i Sverige får egen minoritetsstatus?

Hela interpellationen kan läsas här: