Nylandsgillet – Medlemsinformation

Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm


FNYS är en finlandssvensk förening med hemvist i Stockholm. Föreningen bildades år 1983 och de flesta av våra medlemmar kommer från Nyland i Finland. Medlemsavgiften är 200 kr/år.
Föreningen är med i FRIS, Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige www.fris.nu


 Bli medlem idag!

Du är hjärtligt välkommen med! Betala in 200 kr på Pg 180814-6 med uppgivande av namn, födelseår och e-postadress! Eller kontakta vår ordförande Pian Owens pianowens@yahoo.com  eller tel. 08-640 1701, så får du veta mera om oss! Kontakt även genom nylandsgillet@gmail.com

Vi vill gärna ha dig som medlem i vår förening. Det innebär inga förpliktelser från din sida, men vi hoppas att du aktivt vill delta i våra aktiviteter.

Som medlem får du all information om våra aktiviteter och arrangemang..

Läs också nedanstående text.

Som medlem i vår förening samtycker du till att nedanstående uppgifter om dig registreras i vårt medlemsregister och behandlas enligt beskrivningen nedan. Administratören, som hanterar personuppgifterna i registret, är skyldig att följa personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Inga personuppgifter får lämnas ut eller säljas till någon utomstående. Registret innehåller endast de uppgifter du ger oss.
Huvudsyftet med medlemsregistret är att kunna administrera ditt medlemskap och att nå dig med information om vår verksamhet.
Du blir fullvärdig medlem när du betalt medlemsavgiften och förblir medlem så länge den årligen förnyas Du kan avsluta ditt medlemskap när du vill.
Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så tar vi kontakt och skickar dig ytterligare information gällande ditt nya medlemskap.
Du är VARMT VÄLKOMMEN!

Top