Om FRIS

FRIS – Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige

  • stödjer medlemsföreningarnas verksamhet och samarbetet dem emellan
  • bevakar finlandssvenskarnas intressen i Sverige genom att påverka och samarbeta med myndigheter och organisationer i Sverige och Finland samt även internationellt
  • anordnar och delta i olika slags kulturella och samhälleliga aktiviteter
  • sprider information för att öka kunskapen i Sverige om finlandssvenskar.
  • är en religiöst och politiskt obunden organisation.

FRIS i siffror:

  • bildades 1969
  • ungefär 1 700 medlemmar
  • 16 lokala föreningar

Följ länken om du vill läsa mer om bakgrunden till FRIS. Kontaktuppgifter till vårt kansli hittar du här.