Österbottningar i Stockholm

Svenska Österbottningar i Stockholm

Föreningen har till ändamål att sammanföra i Stockholm med omnejd boende svenska österbottningar och andra av föreningens verksamhet intresserade personer, samt att arrangera fester och samkväm i hembygdens tecken.

Ni kan även alltid hitta oss på vår egna hemsida här!


Styrelse

 • Johanna Palmén – Ordförande
 • Anna-Lena Wiik – Vice ordförande
 • Thomas Wihlman – Sekreterare
 • Jutta pensar – Vice sekreterare
 • Margot Benisch – Kassör

Namnteckningsrätt

 • Ordförande, viceordförande och kassör, dvs Johanna Palmén, Anna-Lena Wiik och Margot Benisch.

Övriga funktionärer/ansvarspersoner

 • Margot Benisch – Facebook och Kaffedoria
 • Kerstin Andersson & Thomas Wihlman – medlemsutskick
 • Kerstin Andersson – allsång
 • Tina Stoor, Johanna Palmén & Rainer Lind – bidragsansökningar
 • Anna-Lena Wiik – medlemsregister
 • Johanna Palmén – webbplats
 • Yvonne Ahlstedt och Rainer Lind – klubbmästare
Top