Finlandssvenska SkåneGillet – Medlemsinformation

Finlandssvenska SkåneGillet

Finlandssvenska SkåneGillet är öppen för alla finlandssvenskar permanent eller tillfälligt bosatta i Skåne samt för personer intresserade av Finland och finlandssvensk kultur. Föreningen vill framför allt främja kontakten mellan finlandssvenskar i Skåne och även uppmärksamma myndigheter om vår existens.


Är du intresserad av att bli medlem?

Medlemskap i föreningen innebär att du får ta del av föreningens verksamhet genom utskick, kan delta i arrangemangen och får tillfälle att umgås och trivas med andra medlemmar.

Hur blir du medlem?

Enklast är det att du fyller i uppgifterna i vår intresseanmälan här nedan och sedan trycker på skicka. Sedan betalar du in medlemsavgiften som är 200 kr/person, till föreningens Bankgiro: 5105-2371

För medlemskap i föreningen behöver vi följande uppgifter om dig:

Namn
Fullständig adress
Födelsedatum
Kön
Telefonnummer (både hem och mobil)
E-postadress

E-post adressen är viktig för att föreningen snabbt och enkelt skall kunna sända informatiom till dig.

Uppgifterna lagras i vårt medlemsregister som används för föreningarnas administration. Inga uppgifter lämnas till utomstående.

Du blir fullvärdig medlem efter inbetald medlemsavgift. Du är medlem tills du själv begär utträde, eller slutar betala din medlemsavgift då medlemskapet upphör automatiskt. Som medlem samtycker du till att uppgifterna om dig lagras i vårt centrala medlemsregister för administration av ditt medlemskap.

Föreningen är medlem i FRIS, Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige. Som medlem i föreningen är du också medlem i FRIS. FRIS är tillsammans med 19 andra riksförbund i Sverige, medlem i SIOS, som är en stödjande och samordnande centralorganisation för minoritetsorganisationer i Sverige..

Läs mer om andra medlemsföreningar på FRIS webbplats www.fris.nu.

Du är hjärtligt välkommen och vi ser fram emot att få dej som medlem!

Vi vill gärna ha dig som medlem i vår förening. Det innebär inga förpliktelser från din sida, men vi hoppas att du aktivt vill delta i våra aktiviteter.

Som medlem får du all information om våra aktiviteter och arrangemang..

Läs också nedanstående text.

Som medlem i vår förening samtycker du till att nedanstående uppgifter om dig registreras i vårt medlemsregister och behandlas enligt beskrivningen nedan. Administratören, som hanterar personuppgifterna i registret, är skyldig att följa personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Inga personuppgifter får lämnas ut eller säljas till någon utomstående. Registret innehåller endast de uppgifter du ger oss.
Huvudsyftet med medlemsregistret är att kunna administrera ditt medlemskap och att nå dig med information om vår verksamhet.
Du blir fullvärdig medlem när du betalt medlemsavgiften och förblir medlem så länge den årligen förnyas Du kan avsluta ditt medlemskap när du vill.
Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så tar vi kontakt och skickar dig ytterligare information gällande ditt nya medlemskap.
Du är VARMT VÄLKOMMEN!

Top