Stadgar för Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige

Här finner du Finlandssvenska Riksförbundets i Sveriges stadgar.

Stadgarna är antagna av FRIS extra förbundsmöte den 29 oktober 2016.

Stadgarna är fastslagna av ordinarie förbundsmöte den 23 april 2017.

Top