Stipendiefonder

Det finns ett antal stipendiefonder vars syfte är att främja finlandssvenskt kulturarbete i Sverige.

Om man vill stödja det finlandssvenska kulturlivet i Sverige går det att göra en donation till fonderna till exempel i form av gåvor, gratulationer, kondoleanser och testament.

Det finns även många finlandssvenska fonder i Finland som verkar till förmån för finlandssvenskt kulturliv.

Harry Holmströms stipendiefond

Syftet med fonden är att främja finlandssvenskt kulturarbete i Sverige. Instiftaren har särskilt angett att yrkesutbildning för unga ritare, grafiker och reklamtekniker ska stödjas.

Stipendier utdelas endast till enskilda och beviljas inte retroaktivt. Redovisning av stipendiets användning ska ske inom ett år.

Ansökan görs på särskilt blankett som kan laddas ner här eller rekvireras från stiftelsen (FSKS) på nedanstående adress:

Stiftelsen Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige (FSKS)
c/o Bodil Wiker-Åkerblom
Milröksvägen 8
SE- 14252 Skogås

Mailadress: bodil.wa@gmail.com

Ansökan ska vara insänd senast 1 mars och skickas till stiftelsens sekreterare på ovanstående adress

 

Tor Fors stipendiefond

Syftet med fonden är att genom utdelning av stipendier erbjuda finlandssvenskar i Sverige, verksamma inom finlandssvenskt föreningsliv, studier i och kontakter med Finland inom kulturens område.

Ändamålet för vilket stipendiet begärs ska utförligt beskrivas i ansökan. Stipendiet beviljas inte retroaktivt. Det är värdefullt om referenser – särskilt om föreningstillhörighet – kan lämnas. Redovisning för stipendiets användning skall ske senast ett år efter att det erhållits.

Ansökan görs på särskild blankett som kan laddas ner här eller rekvireras från stiftelsen (FSKS) på nedanstående adress;

Stiftelsen Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige (FSKS)
c/o Bodil Wiker-Åkerblom
Milröksvägen 8
SE- 14252 Skogås

Mailadress: bodil.wa@gmail.com

Ansökan ska vara insänd senast 1 mars och skickas till stiftelsens sekreterare på ovanstående adress.

Top