Styrelsen

Styrelsen består under verksamhetsåret 2018 av följande personer:

Förbundsordförande: Inger Nyblom Hermansson

Epost: ordforande@fris.nu

Viceordförande:  Jack Stenberg

Epost:viceordforande@www.fris.nu

Ekonomiansvarig
Inger Ahlnäs

Ledamot

Carita Haaksi

Ledamot

Monica Eckermalm

Ledamot

Magnus Kortell

Ledamot
Camilla Aspfors

Suppleant
Eric Höglund

Suppleant

Christina Twerin

Top