Styrelsen

Styrelsen består under verksamhetsåret 2019 av följande personer:

Förbundsordförande
Inger Nyblom Hermansson
Epost: ordforande@fris.nu

Viceordförande
Jack Stenberg
Epost: viceordforande@www.fris.nu

Ekonomiansvarig
Inger Ahlnäs

Ledamot
Carita Haaksi

Ledamot
Monica Eckermalm

Ledamot
Magnus Kortell

Ledamot
Camilla Aspfors

Suppleant
Barbro Allardt Ljunggren

Suppleant
Christina Twerin

Top