Styrelsen

Styrelsen består under verksamhetsåret 2016 av följande personer:

Förbundsordförande: Inger Nyblom Hermansson

Epost: ordforande@fris.nu

Viceordförande:  Alexandra Hibolin

Epost:viceordforande@www.fris.nu

Ekonomiansvarig
Inger Ahlnäs

Ledamot
Erica Grahn

Ledamot
Christina Twerin

Ledamot
Stina-Maria Sundblom

Ledamot
Camilla Aspfors

Suppleant
Eric Höglund

Suppleant
Carita Haaksi

Top