Tavoitteemme

FRIS ajaa Ruotsissa asuvien suomenruotsalaisten etuja. Meillä on myös kulttuurisia ja sosiaalisia tavoitetteita, jotka tähtäävät oman perintömme säilyttämiseen ja kehittämiseen. FRIS on poliittisesti, uskonnollisesti jne. sitoutumaton järjestö.

FRIS toimii yhteistyössä ruotsalaisten (ja suomalaisten) viranomaisten kanssa valvoen jäsentemme etuja ja keräten jäsenillemme suunnattua tietoa. Olemme vuonna 1999 perustetun Ruotsinsuomalaisen valtuuskunnan jäsenyhteisö monen ruotsinsuomalaisen järjestön tavoin – Ruotsinsuomalaisten keskusliitto, RSKL, on suomea puhuvien ruotsinsuomalaisten järjestöistä suurin. Suomessa suomenruotsalaiset järjestöt kuten Suomenruotsalaisten kansankäräjät ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Ulkosuomalaisparlamentilla ja sen puhemiehistöllä on kansainvälisen edunvalvonnan kannalta kasvava merkitys. FRIS ja paikalliset jäsenyhdistykset muodostavat leijonanosan alueesta Maailmalla asuvat suomenruotsalaiset.

Tällä hetkellä tärkein tavoitteemme on vähemmistöaseman saavuttaminen Ruotsissa joko osana ruotsinsuomalaista väestöä tai erillisenä ryhmänä Euroopan neuvoston Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puitesopimuksen (ETS, No. 157) piirissä. Ruotsi ratifioi ko. sopimuksen kesäkuussa 2000.