Till minne av Tor Fors

Foto: Peter Nyblom

Vi nåddes i lördags av det tråkiga budet att Tor Fors gått bort. Tor Fors var en av dem som lade grunden till och bildade Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS. Året var 1969 och några finlandssvenska föreningar hade bildat en Samarbetskommitté som så småningom ombildades till just Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige. Tor var förbundets första ordförande och numera även hedersordförande och verkade mellan åren 1969 och 1985. Tillsammans med ytterligare några eldsjälar byggde de upp förbundet där Kolbäcksfesten var årets händelse för finlandssvenskar.

I samband med att Tor slutade som ordförande i FRIS beslöt årsmötet att instifta en fond, Tor Fors Stipendiefond, som sedermera tillsammans med Henry Holmströms minnesfond bildade Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige. Tor värnade om finlandssvenskheten och finlandssvenskarna i Sverige. Han har också aktivt under åren följt med vad som hänt i FRIS. Under mina senaste år i FRIS styrelse har jag haft tillfälle att prata med Tor och jag har varit både överraskad och glad över det engagemang som fortfarande fanns hos honom och som jag gärna hade önskat fler samtal om.

En fin man har gått ut tiden och vi ska minnas honom som en eldsjäl för bevarandet av det finlandssvenska i Sverige.

Inger Nyblom Hermansson, förbundsordförande

Taggar: ,