Umeå Finlandssvenskar – Medlemsinformation

Umeå Finlandssvenskar

Umeå Finlandssvenskar samlar, i Umeå med omnejd bosatta, finlandssvenskar samt övriga som vill främja finlandssvensk kulturell verksamhet och upprätthålla förbindelserna med svenskbygderna i Finland.

För att se UFS-bladet klickar ni här


Välkommen som medlem

Medlemsavgiften för år 2018 är:

  • 100  kr för enskild medlem
  • 190  kr för par
  • 10    kr för hemmaboende barn

Enklast blir du medlem genom att betala in på föreningens plusgirokonto 49 81 24-7.
Skriv namn och adress och telefonnummer och ev. e-postadress på de som betalningen avser samt ålder på barnen. Har någon en anknytning till Finland vill vi gärna veta vilken kommun.
Som medlem får du föreningens utskick till medlemmarna i samband med olika aktiviteter.

Vi vill gärna ha dig som medlem i vår förening. Det innebär inga förpliktelser från din sida, men vi hoppas att du aktivt vill delta i våra aktiviteter.
Som medlem får du all information om våra aktiviteter och arrangemang.

Vi vill gärna ha dig som medlem i vår förening. Det innebär inga förpliktelser från din sida, men vi hoppas att du aktivt vill delta i våra aktiviteter.

Som medlem får du all information om våra aktiviteter och arrangemang..

Läs också nedanstående text.

Som medlem i vår förening samtycker du till att nedanstående uppgifter om dig registreras i vårt medlemsregister och behandlas enligt beskrivningen nedan. Administratören, som hanterar personuppgifterna i registret, är skyldig att följa personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Inga personuppgifter får lämnas ut eller säljas till någon utomstående. Registret innehåller endast de uppgifter du ger oss.
Huvudsyftet med medlemsregistret är att kunna administrera ditt medlemskap och att nå dig med information om vår verksamhet.
Du blir fullvärdig medlem när du betalt medlemsavgiften och förblir medlem så länge den årligen förnyas Du kan avsluta ditt medlemskap när du vill.
Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så tar vi kontakt och skickar dig ytterligare information gällande ditt nya medlemskap.
Du är VARMT VÄLKOMMEN!

Top