Umeå Finlandssvenskar – Om föreningen

Umeå Finlandssvenskar

Umeå Finlandssvenskar samlar, i Umeå med omnejd bosatta, finlandssvenskar samt övriga som vill främja finlandssvensk kulturell verksamhet och upprätthålla förbindelserna med svenskbygderna i Finland.

För att se senaste utskick klickar ni här


Om föreningen

UFS samlar, i Umeå med omnejd bosatta, finlandssvenskar samt övriga som vill främja finlandssvensk kulturell verksamhet och upprätthålla förbindelserna med svenskbygderna i Finland.

Föreningens återkommande arrangemang är:

  • Årsmöte i februari
  • Memmafest kring påsk
  • Försommarresa
  • Julfest i december
  • Dessutom temakvällar, utflykter vinprovningar m.m.

För aktuella evenemang klicka här!

Facebook

Föreningen finns också med på Facebook. Gilla sidan så får du snabbt information från föreningen. Du kommer till sidan om du klickar här!

UFS-utskick 

Skickas till alla medlemshushåll.

Du som får UFS-utskicket i din brevlåda!  Anmäl din e-post till
ufs.styrelse@gmail.com och få utskicket på e-posten istället. Du kommer då att få de några dagar tidigare och föreningen slipper också utgifterna för utskrift och porto.
Utkommer med ca 5-6 nummer per år.
Utgivningsdagarna är anpassade till föreningens aktiviteter. Preliminärt januari, mars, april, augusti, oktober, november.
För manusstopp kontakta redaktionen.
Adress: UFS-Bladet, Box 4011, 904 02 Umeå

Styrelsen
Förtroendevalda för 2019:

Ordförande Britta Ståhl

Viceordf Camilla Aspfors

Sekreterare Gun Friman

Kassör Gunilla Myntti

Ledamöter Ingalis Storm, Bernice Martin och Helena Moliis

Suppleant Gunilla Sandkvist

Top