Finlandssvenskar i Uppsala

Finlandssvenskar i Uppsala


FSU – Finlandssvenskar i Uppsala

FSU bildades 1972 och är en lokalförening i Uppsala som står under FRIS – 
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige.

Styrelsen 2019

Ordförande:   Stina-Maria Sundblom
Sekr/kassör:   Carola Wallin
 
Ledamöter:   Rabbe Sandell, Sten-Anders Smeds, Eine Palm
 
Suppleanter:   Britt-Marie Hedin, Daniel Enholm
 
Arkivansvarig:   Maj-Lis Pellfolk
 
Information:   Carola Wallin carola_wallin@tele2.se
 
Revisorer:   Stig Roos, Marita Roos
 
Valberedning:   Maj-Lis Pellfolk, Britt-Marie Hedin, Sten-Anders Smeds

Top