Utredning om finlandssvenskarnas ställning i Sverige

En utredning om finlandssvenskarnas ställning i Sverige i förhållande till Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter förordas av Sveriges riksdag.

Igår har sju av riksdagens åtta partier: S, M, Mp, C, V, L och KD beslutat bifalla motionerna av Kerstin Lundgren (C) och Saila Quicklund (M) om att en utredning om finlandssvenskarna ställning i Sverige i förhållande till Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter ska tillsättas. Detta skedde vid justeringen av betänkandet om Minoritetsfrågor i Konstitutionsutskottet i Sveriges riksdag.

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) tar emot beskedet med stor glädje och tackar speciellt Kerstin Lundgren och Saila Quicklund men även riksdagsledamöterna för partierna och andra som stött förbundet i frågan.

FRIS ser med tillförsikt fram emot en utredning i förvissning om att argumenten talar för ett positivt förslag.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:
Förbundsordförande Inger Nyblom Hermansson
ordforande@fris.nu
Mobil: +46 70 5335596
Barbro Allardt Ljunggren
barbro.allardt@gmail.com
Mobil: +46 070 675 6528