Valberedningen

Valberedningen består av följande personer:

Sammankallande:
Ulla Honkanen

Ledamöter:
Tina Stoor
Eric Höglund

Top