Valberedningen

Valberedningen består under verksamhetsåret 2014 av följande personer:

Sammankallande
Lilian Larnefeldt

Mary-Ann (Pian) Owens

Camilla Mattsson