Valberedningen

Valberedningen består av följande personer:

Sammankallande
Lilian Larnefeldt

Håkan Lönnqvist

Camilla Mattsson

Top