Valberedningen

Valberedningen består av följande personer:

Sammankallande:

Håkan Lönnqvist

Medlemmar:

Ulla Honkanen

Tina Stoor

Top