Vår verksamhet

FRIS har en viktig funktion i att stödja finlandssvensk kultur i Sverige och möjliggöra för finlandssvenskar från olika landsändor i Sverige att samlas och bevara samt utveckla sin finlandssvenska identitet i Sverige och föra vidare aspekter av det finlandssvenska kulturarvet.

En av FRIS’ centrala uppgifter är att främja finlandssvenskarnas intressen i Sverige. Läs mer om vår intressebevakning här.

Utöver det ordnar förbundet regelbundet kulturarrangemang, seminarier och kurser för att bevara den finlandssvenska kulturen i Sverige och göra det finlandssvenska synligt i det svenska samhället. Läs mer om våra evenemang här.

Finlandssvenska barnorkestern Arne Alligator & Djungeltrumman roade stora och små på Finlandsinstitutet i april 2014.

Finlandssvenska barnorkestern Arne Alligator & Djungeltrumman roade stora och små på Finlandsinstitutet i Stockholm i april 2014.