Vår ekonomi

Grunden i FRIS ekonomi utgörs av medlemsavgifter som våra medlemsföreningar erlägger årligen samt verksamhetsbidrag från bidragsgivare i både Sverige och Finland.

 

Bidragsgivare i Sverige

Myndigheten för ungdom- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

 

Föreningen Svensk-Finlands Vänner

Föreningen Svensk-Finlands Vänner är en förening med uppgift att i Sverige verka för finlandssvenskarnas intressen och att öka kunskapen i Sverige om finlandssvenskarna. Föreningen grundades 1938. Föreningen anordnar möten, samkväm och föredrag i syfte att sprida kännedom om finlandssvenska frågor.

Föreningen förvaltar ett antal fonder och donationer, vars avkastning går till välgörande ändamål i Svensk-Finland. De finlandssvenska skolorna har varit föremål för föreningens omsorg i nästan 60 år. Föreningen delar även, sedan 1993, ut ett kulturstipendium.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Den har såväl fysiska som juridiska personer är välkomna som medlemmar.

 

Bidragsgivare i Finland

Undervisningsministeriet och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet i Finland stöder bl.a. projekt som ansluter sig till utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete. Avsnittet om understöd behandlar de understöd som man kan ansöka om från Undervisnings- och kulturministeriet, inklusive ansökningsblanketter och -instruktioner per ämne, samt information om priser som beviljas av ministeriet.

 

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfonden har som uppgift att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ca 450 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen utdelas via Kulturfondens förtroendeorgan som tillsätts av Svenska folkpartiet.

Top