FINLANDSSVENSKA NYLANDSGILLET I STOCKHOLM

FNYS är en finlandssvensk förening med hemvist i Stockholm. Föreningen bildades år 1983 och de flesta av våra medlemmar kommer från Nyland i Finland.

Vi som kommer från Nyland samlas i Finlandssvenska Nylandsgillet. I dag har vi ca 110 medlemmar, av vilka kanske en tredjedel är mer eller mindre aktiva. För 200 kr/år får du vårt Infoblad, där vi presenterar vårt programutbud: Höstfest eller Vårfest med någon kändis som hedersgäst, pubkvällar, Sillis på 1 maj, teaterbesök – och mycket annat.

Daglediga: Varannan torsdag kl.14. träffas vi kring ett intressant ämne eller lyssnar till ett föredrag, umgås och dricker kaffe. Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46 Gamla och nya medlemmar – eller vem som helst: hjärtligt välkomna!

FNYS styrelse 2021–2022
Ordförande: Barbro Graeffe, tel. 073-810 80 93
Vice ordförande: Carita Haaksi
Kassör: Monica Casserberg, tel. 070-833 71 60
Sekreterare: Ulla Honkanen
Ledamöter: Lars Juselius, Benita Lindgren
Suppleanter: Barbro Allardt Ljunggren, Sara Ahlbom

Infoblad 1 2023

Infoblad 4, oktober 2021

59.43911, 17.9414801
,