FÖRENINGEN TECKENSPRÅKIGA FINLANDSSVENSKAR

Förening för teckenspråkiga finlandssvenskar som har finlandssvenskt teckenspråk som sitt första språk eller använder detta språk i sin vardag.


Föreningens kontaktpersoner:
Ordförande Christopher Edlund
E-post: tuffe74@gmail.com
Mobil/sms: 073-5031197

Styrelseledamot Monika Nyberg

E-post : monikaselin@gmail.com
Mobil/sms: 08-35024970
59.3688791, 18.0084334