Nyheter

Krigshistorisk resa: Ladoga runt

Fotografen Peter Nyblom samt Christer Sjölind visar bilder och berättar om sin resa till Karelska näset.

De besökte bland annat platsen på Svirfronten där det finlandssvenska regementet IR 61 försvarade Finland. Infanteriregemente 61 var ett finlandssvenskt regemente, verksamt under fortsättningskriget. Regementet deltog bland annat I slaget vid Tienhaara. Regementets förehavanden har bland annat skildrats i filmen Framom främsta linjen och i flertalet böcker.

Lördag 14 mars kl. 14.00-16.00 i föreningen Svenska Österbottningar i Upplands Väsbys klubblokal på
Husarvägen 10nb i Upplands Väsby.

Arr: Föreningen Svenska Österbottningar i Upplands Väsby

Bild: Peter Nyblom

0

David Johansson


Lämna svar