Är du medborgare i Finland? Utnyttja din rösträtt!

Finländska medborgare i Sverige, och på andra håll utanför Finland också.

Glöm inte bort att göra era röster hörda (!) i det finländska riksdagsvalet. I Sverige kan man rösta på 35 orter, och i de flesta fall bäst den 10-11 april, på en del orter bara endera dagen. Se detaljerad information på Finlands ambassads i Stockholms hemsida

Har man fått sin “Anmälan om rösträtt i riksdagsvalet” från de finländska myndigheterna hittar man också där information om samtliga röstställen i de nordiska och baltiska länderna och deras öppethållningstider. Men man kan rösta också utan denna “Anmälan”, som ju enbart hittar fram till röstberättigade utomlands om man sett till att de finländska myndigheterna har en uppdaterad adress.

På röstningsställena brukar samtliga valkretsars parti- och kandidatlistor finnas till påseende, så om man glömt numret eller är osäker kan man ännu på plats kolla upp kandidaternas nummer. Undertecknad, som på torsdagen röstat i Tallinn, kan bekräfta att så var fallet även här.

Det är viktigt att vi utlandsfinländare gör våra röster hörda i Finland!

hälsar FRIS’ ordförande Barbro Allardt Ljunggren