FRIS höll årsmöte

Den gångna helgen har FRIS hållit årsmöte på Finlandsinstitutet i Stockholm. En del av årsmötets deltagare samlades redan under lördag kväll för en gemensam middag, efter middagen gick många till Finlandsinstitutet för att delta i Fintastic Festival där bland annat den finlandssvenska artisten Elin Blom uppträdde.

Söndagen startade kl. 09.00 med kaffe och smörgås, efter det inleddes dagens program med att ordförande Inger Nyblom Hermansson höll en presentation om GDPR-Dataskyddsförordningen. Följande programpunkt var ett föredrag med dagens första gästtalare Camilla Grundström, biträdande folktingssekreterare, som talade om Svenska Finlands Folkting och hur det står till med svenskan i Finland idag. Föredraget var mycket intressant och följdes av ett flertal frågor från deltagarna. Efter det var det dags för dagens andra gästtalare som var den åländska författaren Carina Karlsson som berättade om sin bok Algot som har nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Vem som vinner priset kommer att tillkännages i november. Stort tack till både Camilla och Carina för att ni ville delta vid årsmötet!

Efter lunchen var det dags för själva årsmöte som i år hade en stor uppslutning från våra medlemsföreningar runt om i landet. Birgitta Björklund valdes till mötesordförande och ledde årsmötet. Förbundsmötet fastställde bland annat verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2017 samt godkände styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018. Följande punkt som skulle tas ställning till var styrelsens sammansättning. Inger Nyblom Hermansson omvaldes som ordförande för de kommande två åren och ny vice ordförande är Jack Stenberg (se hela styrelsen nedan). Ann-Christine Viljanen valdes till revisor och Håkan Lönnqvist kommer framöver att vara valberedningens sammankallande. Förbundsmötet beslöt även att höstens föreningsmöte kommer att hållas i Uppsala helgen den 10-11 november och att årsmötet 2019 kommer att hållas 13-14 april. Mötet avslutades med att avgående funktionärer avtackades. Förbundet vill tacka alla de som har varit aktiva och som nu lämnar sina uppdrag för ert ovärderliga engagemang för FRIS. Utan funktionärer inget förbund!

Vi tackar alla deltagare och gäster för ett bra årsmöte och ser framemot det nya verksamhetsåret!

FRIS nya styrelse:

Ordförande: Inger Nyblom Hermansson

Vice ordförande: Jack Stenberg

Ekonomiansvarig: Inger Ahlnäs

Ledamot: Monica Eckermalm

Ledamot: Magnus Kortell

Ledamot: Camilla Aspfors

Ledamot: Carita Haaksi

Suppleant: Christina Twerin

Suppleant: Eric Höglund

 

Taggar: , ,