Nylands Brigads Gille i Sverige – Medlemsinformation

Nylands Brigads Gille i Sverige

Gillet är inne på sitt 51:sta verksamhetsår, starkare och piggare än någonsin. Medlemsantalet ökar stadigt, verksamheten bland medlemmarna blir allt livligare. Kunskapen om Gillet och dess funktion har ökat och vi får all fler tillskyndare och vänner både här via våra webbsidor men även i de sociala medierna.


 Bli medlem idag!

Medlemsavgiften är endast 20€!

Vi vill gärna ha dig som medlem i vår förening. Det innebär inga förpliktelser från din sida, men vi hoppas att du aktivt vill delta i våra aktiviteter.

Som medlem får du all information om våra aktiviteter och arrangemang..

Läs också nedanstående text.

Som medlem i vår förening samtycker du till att nedanstående uppgifter om dig registreras i vårt medlemsregister och behandlas enligt beskrivningen nedan. Administratören, som hanterar personuppgifterna i registret, är skyldig att följa personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Inga personuppgifter får lämnas ut eller säljas till någon utomstående. Registret innehåller endast de uppgifter du ger oss.
Huvudsyftet med medlemsregistret är att kunna administrera ditt medlemskap och att nå dig med information om vår verksamhet.
Du blir fullvärdig medlem när du betalt medlemsavgiften och förblir medlem så länge den årligen förnyas Du kan avsluta ditt medlemskap när du vill.
Fyll i nedanstående formulär och klicka på ”Skicka” så tar vi kontakt och skickar dig ytterligare information gällande ditt nya medlemskap.
Du är VARMT VÄLKOMMEN!

Top