Finlandssvenska SkåneGillet- Om föreningen

Finlandssvenska SkåneGillet

Finlandssvenska SkåneGillet är öppen för alla finlandssvenskar permanent eller tillfälligt bosatta i Skåne samt för personer intresserade av Finland och finlandssvensk kultur. Föreningen vill framför allt främja kontakten mellan finlandssvenskar i Skåne och även uppmärksamma myndigheter om vår existens.


Om föreningen

Föreningen Finlandssvenska SkåneGillet bildades den 31 oktober 2004 som en lokalförening under FRIS (Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige) www.fris.nu Föreningen är öppen för alla finlandssvenskar permanent eller tillfälligt bosatta i Skåne samt för personer intresserade av Finland och finlandssvensk kultur. Föreningen vill framför allt främja kontakten mellan finlandssvenskar i Skåne och även uppmärksamma myndigheter om vår existens. Idag har föreningen kring 40 medlemmar som träffas en gång i månaden enligt planerat program. Program vi ordnar är intressanta föreläsningar, trevliga utflykter eller möten/samtal med fika.SV Föreningen har ingen egen lokal men samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolans ideella verksamhet. Det ger oss bl a möjlighet att ordna kulturträffar/studiecirklar i deras lokaler. Adress: Grynbodgatan 20, Malmö.

Vi som arbetar med föreningen välkomnar alla nya medlemmar!

 

Styrelsen 2015

Monica Eckermalm                      Ordförande

Alexandra Hibolin                        Sekreterare

Karin Sundström                          Kassör

Boris Finnäs                                   Ledamot

Aurore Heino                                 Ledamot

Nina Mangs                                    Ledamot

Peter Söderholm                            Ledamot

Gunvor Söderholm                      Valberedning

Anita Ward                                    Revisor

Top