Upplands Väsby – om föreningen

Svenska Österbottningar i Upplands Väsby

En förening för finlandssvenskar bosatta i Upplands Väsby. Vi ordnar olika aktiviteter där ni har möjlighet att träffa och lära känna andra från Österbotten.


Om Föreningen

En förening för finlandssvenskar bosatta i Upplands Väsby. Vi ordnar olika aktiviteter där ni har möjlighet att träffa och lära känna andra från Österbotten.

Medlemsavgift
200 kr per person för vuxna och 50 kr för barn under 18 år.
Betalas till Föreningen Svenska Österbottningar i Upplands Väsby
Postgiro 81 30 86 -6

2013 – Styrelse

Ordförande: Håkan Lönnqvist
Vice ordf: Tage Antfolk
Kassör: Kjell Ahlström (ny)
Sekreterare: Margita Björknäs
Ledamot: Yvonne Isaksson
Ledamot: Maj-Britt Jonsson
Ledamot: Margaretha Hemgård (ny)
Ledamot: Janne Martin
Suppleant: Gunvor Vidstedt
Suppleant: Karl-Gustav Laselle
Suppleant: Tore Antfolk
Suppleant: Tanja Storthors

Top