Varmt välkommen till FRIS nya hemsida!

Välkommen till FRIS nya hemsida! Ett av årets stora teman för FRIS är informationsverksamheten, som vid sidan av musikfesten Muntur har fört med sig en förnyelse av förbundets webbplats.

Hemsidan är en av de viktigaste kommunikationskanalerna för FRIS och dess medlemsföreningar. Ett av de främsta målen har varit att ta fram en tydlig och användarvänlig hemsida som förhoppningsvis gör det lätt för dig som besökare att hitta det just du är ute efter. Vi vill samtidigt väcka intresse och skapa en angenäm läsupplevelse hos dig som besöker sidan för första gången.

Föreningarnas egna sidor kommer att publiceras inom kort. Tillsvidare kan du gå vidare till föreningarnas hemsidor härifrån.

Vi vill rikta ett stort tack till Linnéa Teljas-Puranen som har stått för layouten och den tekniska lösningen till hemsidan som ett led i arbetet med FRIS’ nya grafiska profil. Förbundet har under året haft en arbetsgrupp som tillsammans med styrelsen har jobbat med struktur och innehåll på den nya sidan. Arbetsgruppen består av styrelsemedlemmarna Alexandra Hibolin och Sebastian Högnabba samt verksamhetsledaren Julia Brink.