Norrland Arkiv

FSN:s huvudsakliga syfte är att ena finlandssvenska studenter i Umeå och erbjuda aktiviteter och samvaro med finlandssvensk anknytning.

, 0

Föreningens uppgift är att samla finlandssvenskar i Medelpad och övriga som vill främja finlandssvensk kulturell verksamhet. Foto: Canva

0

Umeå Finlandssvenskar (UFS) samlar, i Umeå med omnejd bosatta, finlandssvenskar samt övriga som vill främja finlandssvensk kulturell verksamhet och...

0