Norrland Arkiv

FSN:s huvudsakliga syfte är att ena finlandssvenska studenter i Umeå och erbjuda aktiviteter och samvaro med finlandssvensk anknytning.

0

Föreningens uppgift är att samla finlandssvenskar i Medelpad och övriga som vill främja finlandssvensk kulturell verksamhet.

0

Umeå Finlandssvenskar samlar, i Umeå med omnejd bosatta, finlandssvenskar samt övriga som vill främja finlandssvensk kulturell verksamhet och upprätthålla...

0