Studentföreningar Arkiv

Finlandssvenska studenter i Uppsala är en studentförening i Uppsala som för samman människor från Finland och ni som vill...

, 0

FSN:s huvudsakliga syfte är att ena finlandssvenska studenter i Umeå och erbjuda aktiviteter och samvaro med finlandssvensk anknytning.

, 0