Enkät: Vad innebär det att vara finlandssvensk i Sverige?

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) fyller i år 50-år. Som en del av detta vill vi få en utökad bild av vad finlandssvenskhet associeras med och vad det betyder i Sverige idag. Därför har vi satt ihop en kort enkät på temat. Alla svar är välkomna, oberoende av erfarenhet av finlandssvenskhet. Enkäten tar endast några minuter att fylla i, alla enkätsvar är anonyma. FRIS förbehåller sig rätten att fritt använda och publicera informationen som har samlats in via enkäten. 

Tack på förhand!

Till enkäten!