Medlemsföreningar

Här hittar du Fris samtliga anslutna medlemsföreningar, som just nu är 17 till antalet. Du kan sortera ut föreningarna geografiskt genom knappen nedan. Du kan även söka på karta genom att dra muspekaren över kartan för att flytta omkring kartbilden. Förstora kartan med ett klick på fyrkanten uppe i högra hörnet för helbild. Därefter klickar du på respektive markör för att se vilken förening som finns på respektive geografisk plats. Zooma in och ut på kartan med plus- och minustecknet.

Svenska Österbottningar i Stockholm - SÖiS - är en ideell förenings som samlar finlandssvenska österbottningar i Stockholm med omnejd...

,

FSU bildades 1972 och är en lokalförening i Uppsala för finlandssvenska aktiviteter och intressen. Foto: 12019...

  • wallincarola8@gmail.com
  • 0705-277 817

Finlandssvenska studenter i Uppsala är en studentförening i Uppsala som för samman människor från Finland och ni som vill...

,

FSN:s huvudsakliga syfte är att ena finlandssvenska studenter i Umeå och erbjuda aktiviteter och samvaro med finlandssvensk anknytning.

,

Förening för teckenspråkiga finlandssvenskar som har finlandssvenskt teckenspråk som sitt första språk eller använder detta språk i sin vardag.

,

Vi är en förening som är öppen för alla konst- och kulturintresserade. Vi har utövare inom ett antal konstarter och välkomnar fler. På vår årliga utställning kan du delta med dina...

, ,
  • kjell.jansson@kajarkitektur.com
  • 08-869598

Den lustfyllda amatörteatern Det är lustfyllt att få en roll att gestalta och arbeta ihop med andra människor i en...

, ,

FNYS är en finlandssvensk förening med hemvist i Stockholm. Föreningen bildades år 1983 och de flesta av våra medlemmar...

,

Föreningens uppgift är att samla finlandssvenskar i Medelpad och övriga som vill främja finlandssvensk kulturell verksamhet. Foto: Canva

Intresseförening för alla finlandsvenskar i Örebro med omnejd. Bild: skeeze

  • carlgustav.store@gmail.com
  • 070-5784192