Stipendiefonder

Finlandssvenska kulturfonden i Sverige förvaltar två fonder, Tor Fors stipendiefond och Harry Holmströms stipendiefond.

Tor Fors stipendiefond

Syftet med fonden är att genom utdelning av stipendier erbjuda finlandssvenskar i Sverige, verksamma inom finlandssvenskt föreningsliv, studier i och kontakter med Finland inom kulturens område.

Plusgiro: 456200-5

Harry Holmströms stipendiefond

Syftet med fonden är att främja finlandssvenskt kulturarbete i Sverige. Instiftaren har särskilt angett att yrkesutbildning för unga ritare, grafiker och reklamtekniker ska stödjas.

Bankgiro: 5689-3845Inbetalningar till fonderna kan göras både för glädje och sorg.

Donationer tas tacksamt emot, man kan donera sin kvarlåtenskap till någon av fonderna.

Stipendier utdelas endast till enskilda och beviljas inte retroaktivt.

Ändamålet för vilket stipendiet begärs ska utförligt beskrivas i ansökan.  Det är värdefullt om referenser – särskilt om föreningstillhörighet – kan lämnas.  Redovisning av stipendiets användning skall ske senast ett år efter att det erhållits.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett som kan rekvireras från stiftelsen (FSKS) på nedanstående adress;

Stiftelsen Finlandssvenska Kulturfonden i Sverige (FSKS)

c/o Birgitta Björklund

Laggagränd 18

194 51 Upplands Väsby

E-postadress: lisen.bjorklund@gmail.com

Ansökan ska vara insänd senast  1 mars och skickas till stiftelsens sekreterare på ovanstående adress.

Ansökningsblankett 2021 – T Fors

Ansökningsblankett 2021 – Holmström

Gunvor Plantings stiftelse delar ut stipendium till finländska och åländska studerande som studerar i Sverige.

Behörighetskrav

För att kunna söka stipendiet behöver du

  • vara från Finland eller Åland
  • ha fått din grundutbildning i Finland eller på Åland
  • studera på heltid
  • studera eller börja studera på högskola eller universitet i Sverige
  • ha avklarat minst 150 ECTS (högskolepoäng)
  • bedriva studier som leder till en examen

Mer information, tider och ansökningsformulär på:

Högskolan på Åland – Gunvor Plantings stiftelse