FRIS söker ny Verksamhetskoordinator

Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige söker ny verksamhetskoordinator till kansliet på Bellmansgatan i centrala Stockholm. Den nya verksamhetskoordinatorn inleder sin tjänst enligt överenskommelse men senast i slutet av augusti 2019. Välkommen att kontakta förbundsordförande Inger Nyblom Hermansson vid intresse för tjänsten. Mobil: 070-5335596 eller mejl: ingernyblom@gmail.com. Ansökningarna hanteras fortlöpande.

Befattningsbeskrivning:

Allmänt

 • Verksamhetskoordinatorn är förbundets ledande tjänsteman och ansvarar för verksamheten på kansliet.
 • Verksamhetskoordinatorn är FRIS representant och främsta kontaktperson i förhållande till allmänheten.

Utåtriktad verksamhet

 • Verksamhetskoordinatorn ansvarar tillsammans med förbundsstyrelsen för att bygga upp FRIS kontaktnät med organisationer och andra samhällsaktörer i Sverige och Finland.
 • Verksamhetskoordinatorn leder FRIS arbete för att sprida kunskap om finlandssvensk kultur i Sverige.
 • Verksamhetskoordinatorn leder FRIS arbete för att synliggöra finlandssvenskt föreningsliv och för att stärka finlandssvensk identitet i Sverige.

Gentemot förbundsstyrelsen

 • Verksamhetskoordinatorn ansvarar för att förankra idéer och förslag till verksamhet och åtgärder hos förbundsstyrelsen.
 • Verksamhetskoordinatorn ansvarar för att verkställa och återrapportera beslut/uppdrag enligt förbundsstyrelsens direktiv.
 • Verksamhetskoordinatorn fungerar som mötessekreterare vid förbundsstyrelsemöten.

Kommunikation

 • Verksamhetskoordinatorn ansvarar för kansliets telefon och e-post. 
 • Verksamhetskoordinatorn utarbetar material och publikationer till hemsidan och sociala medier.
 • Verksamhetskoordinatorn ansvarar i samråd med förbundsstyrelsen för presskontakter och förbundets synlighet i media.
 • Verksamhetskoordinatorn bevakar hemsidans forum samt förbundets sociala medier.

Administration

 • Verksamhetskoordinatorn ansvarar för posthanteringen på kansliet.
 • Verksamhetskoordinatorn ansvarar för registrering/arkivering av handlingar  i förbundets verksamhet utöver handlingar som registreras/arkiveras av den ekonomiansvarige.

Om Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige, FRIS: FRIS är centralorganisationen för finlandssvenska ideella föreningar som är verksamma i Sverige. FRIS grundades 1969 och idag har förbundet cirka 1 400 medlemmar fördelade på 18 föreningar runt om i landet som alla arbetar för att främja finlandssvensk kultur och finlandssvenska intressen i Sverige och Finland. FRIS bedriver informationsverksamhet för ökad kunskap hos Sveriges befolkning om finlandssvenskarna genom att anordna och delta i olika slags kultur-, samhälls- och fritidsaktiviteter samt samarbeta med och påverka organisationer och myndigheter i Sverige och Finland.