FRIS träffade Finlands ambassadör

Finlands ambassadör i Sverige Liisa Talonpoika hade idag bjudit in Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige till ett möte för att diskutera aktuella frågor. Bland annat berättade FRIS om förbundets verksamhet, pågående 50-årsjubileum och arbetet med att sprida kunskap om finlandssvenskarna i Sverige. Det konstaterades att FRIS och ambassaden fortsättningsvis har många beröringspunkter när det gäller att bygga broar mellan Finland och Sverige. FRIS passade även på att bjuda in ambassadören till förbundets jubileumsfest i Västerås i november.

FRIS tackar Liisa Talonpoika för inbjudan och ser framemot det fortsatta gemensamma brobyggandet!

Från vänster: FRIS projektansvarige Rasmus Lindqvist, ambassadör Liisa Talonpoika, FRIS vice ordförande Jack Stenberg, FRIS ordförande Inger Nyblom Hermansson.