Förbundsstyrelsen 2021

Låt oss presentera Fris nya styrelse! Vid det digitala årsmötet den 18 april röstades valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse igenom. På infografiken nedan ser ni resultatet och en kort introduktion till dessa förtroendevalda.

Foto (uppifrån och ned): Fris, Privat, Cristofer Eckermalm, Upplands Väsby kommun, Privat,  Annalena Podzun. Infografik: Canva/Fris